Tilgang til Tuva

Hvem kan søke?

Personer med varige funksjonsnedsettelser kan søke om programmet som et teknisk hjelpemiddel via NAV Hjelpemiddelsentral.

Ta gjerne kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral nær deg. Brukere som kvalifiserer til løsningen vil kunne få tilgang til løsningen som et personlig hjelpemiddel fra hjelpemiddelsentralen hvis skaden/ulempen antas vare to år eller lenger.

Tuva Talegjenkjenning har HMS artikkel nummer: 235511. (Se også HMS Art.nr. 235510 – enkel hodetelefon).

Privatpersoner kan foreløpig ikke kjøpe Tuva direkte, dette vil kunne endre seg på lenger sikt, så registrer din interesse ved å melde deg på vårt nyhetsbrev.

Slik sender du søknad

Vi anbefaler at du tar kontakt med en rådgiver hos din lokale hjelpemiddelsentral for å be om utprøving, før du søker.

  1. Klikk på skjemaet (NAV 10-07.03.)
  2. Velg: bevegelse
  3. Velg: Jeg har bevegelsesvansker og vil søke om et hjelpemiddel
  4. Kryss av: Jeg skal dokumentere helse og funksjonsnivå
  5. Kryss av (hvis det gjelder arbeidsplass): Jeg trenger hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet
  6. Klikk neste
  7. Skriv inn postnummer og fødselsnummer
  8. Skriv ut alle dokumentene
  9. Legg «første side øverst» i vinduskonvolutt, eller skriv adressen på konvolutten

I søknaden må du framheve dine problemer med vanlig tastatur og mus på arbeidsplassen.

For arbeidsgivere

Ansatte med midlertidige behov for tilrettelegging kan kjøpe programmet hos Leverandør Max Manus AS.

Det er også mulig for IA-bedrifter å søke om oppfølgings- og tilretteleggingstilskudd fra NAV for å dekke noe av kostnadene, der formålet er å forebygge sykefravær og hindre frafall fra arbeidslivet.