Skriv med stemmen!

Med Tuva kan du

Bruke stemmen til å skrive i programmene du bruker – uten tastatur og mus.

Få skrivehjelp! Tuva skriver ordene riktig.

Styre og navigere pc-en med stemmen.

Uttrykke deg skriflig med stemmen.

Rette og søke i teksten med stemmen.

Bruk stemmen til å skrive e-post, dokumenter og tekster på norsk, i programmene du bruker. Tuva gir deg teksten uten tastatur og mus. Raskt og enkelt!

Snakk naturlig til Tuva og produser tekst raskt direkte i f.eks Microsoft Word, Microsoft Outlook eller QuickNote fra Max Manus.

Med stemmen kan du styre din pc. Du kan utføre oppgaver og navigere i applikasjoner og i Windows. Du kan trykke på tastaturknapper, åpne applikasjoner, flytte fokus mellom åpne programmer eller til skrivebordet og oppgavelinjen. Du kan be programmene utføre alle sine kommandoer med stemmen.

Bruk Tuva der du er. Tuva er en skytjeneste som gir deg enkel tilgang til talegjenkjenning uansett hvor du befinner deg. Tuva kan også brukes offline.

Personlig ordbok og standardtekster
Du kan legge til ord du bruker som ikke finnes i ordboken og trene Tuva til å forstå hvordan du uttaler ord. For signaturer og tekster du bruker ofte kan du opprette standardtekster med en stemmekomando.

La Tuva lese teksten for deg med talesyntese. Dette forenkler redigering og retting av teksten og er til stor hjelp for mange av våre brukere.

Tuva er utviklet for å forstå norsk språk og norske dialekter og forstår deg selv om du ikke har norsk som morsmål – så lenge du bruker norske ord. Tuva lærer din stemme slik at jo mer du bruker Tuva, jo bedre blir gjenkjenningen.

Vi har ikke ventetid lenger. Nesten alle utskrivningsrapporter er umiddelbart tilgjengelige. Mine dokumenter er mer nøyaktige nå, fordi da jeg først forsto hvordan systemet tenker, var det enkelt for meg å generere rapporter av konsekvent kvalitet.

Tuva fungerer optimalt for mitt arbeid, jeg er nesten lei meg for at jeg ikke har visst om denne løsningen tidligere! Uten Tuva kunne jeg ikke gjort det som faktisk er arbeidsoppgavene mine.

Talegjenkjenning er den eneste IT løsningen introdusert i løpet av 20 år som har ført til målbare kostnadsbesparelser. Forhåndsformaterte tekster som kun må fullføres med talegjenkjenning gjør dokumentoppretting enkel for våre leger. Særlig allmenpraktiserende er svært fornøyd. Noen er forbløffet over hvor raskt dokumentasjonen nå er tilgjengelig.

Jeg er glad for at myndighetene har lagt til rette for at talegjenkjenning på norsk er blitt en realitet. Med belastningsskader i skulderen hjelper Tuva meg kolossalt!  

Talegjenkjenning har lettet min hverdag betydelig og jeg kan ikke tenke meg å gå tilbake til det vanlige skrivesystemet. Jeg kan trygt anbefale talegjenkjenning til andre leger.

Tuva er et utrolig godt hjelpemiddel når jeg skal skrive. Jeg dikterer teksten inn i dokumentet og avlaster armen. Uten Tuva ville jeg slitt med å holde meg i arbeid og måtte vurdert omskolering. Men jeg liker jobben og ønsker ikke å begynne med noe annet!

Før Tuva kunne jeg kjenne bekymring for at jeg ikke skulle klare å fullføre og grue meg for å starte å skrive. Med Tuva kan jeg se fremover og vite at jeg fortsatt vil ha et verktøy som kan hjelpe meg og gjøre det mulig å være i arbeid. Det betyr mye.

Talegjenkjenning har revolusjonert min hverdag som allmennpraktiker. Jeg kan gjøre en god jobb med dokumentasjon av mine vurderinger. Henvisninger til psykiatri eller andre kategorier som krever lengre utredninger er ikke lenger et slit. Jeg har effektivisert min hverdag. Er ferdig med alt papirarbeid når dagen er omme.

Tuva har åpnet en helt ny verden for meg. Før var det et mareritt, men nå synes jeg det er artig å skrive. Jeg får lyst til å skrive, nå som jeg ikke lenger må knøvle med tastaturet. Tuva gir meg frihet.

Jeg har brukt talegjenkjenning i over ett år, både på sykehuset og i allmennpraksis. Jeg sparer betydelig tid på journalføring til fordel for mine pasienter. Talegjenkjenning effektiviserer og reduserer behandlingsliden av klinisk dokumentasjon. Talgjenkjenning er en anbefaling til mine kollegaer.

Uten talegjenkjenning ville jeg ikke klart å være i jobb, og uten Tuva vil jeg vært begrenset hva gjelder arbeidsoppgaver som krever norsk språk.  

Nå kan jeg fortsatt være i arbeid til tross for smerter i hendene. Jeg merker også at Tuva blir bedre jo mer jeg bruker løsningen. Jeg bygger en personlig ordbok og Tuva lærer å kjenne hvordan akkurat jeg uttaler ord.

Ofte stilte spørsmål

Så lenge du bruker norske ord forstår Tuva hva du sier.

Norsk er et språk som har mange dialekter og hvor disse er en stor del av den norske identiteten. Tuva er utviklet spesielt for å gjenkjenne norske dialekter. Ved å inkludere et stort antall dialekter i treningsmaterialet har Tuva ‘sett’ ulike måter å uttale ord og lyder på tidligere, noe som øker sannsynligheten for å få gjenkjent disse dialektene. Merk at Tuva alltid vil skrive teksten på bokmål, selv om du snakker dialekt. Dette betyr at dersom du kommer fra Trøndelag og sier ‘æ’ der hvor personer fra Østlandet sier ‘jeg’, så vil Tuva kunne gjenkjenne ‘æ’ men vil alltid skrive ‘jeg’ i den ferdige teksten. Dersom du ønsker at Tuva skal skrive ut enkelte dialektord, kan du selv legge til disse i Taletrener.

Du kan legge til ord du bruker, som ikke finnes i ordboken, og trene Tuva til å forstå hvordan du uttaler ord.

Tuva er en skytjeneste som gjør at du alltid har tilgang til nye ord og talekommandoer og at du kan bruke din talegjenkjenningsprofil på ulike arbeidsstasjoner. Vi har lang erfaring med å levere skytjenester til helsesektoren og vi har implementert tilsvarende tiltak for informasjonssikkerhet i alle Tuva produktene. I motsetning til globale aktører som Google og Apple, ligger datasenteret vårt i Larvik og vi garanterer at dine data ikke blir benyttet til andre formål enn å forbedre din personlige talegjenkjenningsprofil. Løsningen har gjennomgått omfattende risikovurderinger og personvernkonsekvensvurderinger både internt og ute hos våre større kunder. Om du ønsker å vite mer om informasjonssikkerhet i skytjenesten Tuva ta kontakt med oss

Legg til personlige ord som kun er tilgjengelig for deg. Du kan enkelt legge til spesialord og faguttrykk som benyttes på din arbeidsplass og få dem umiddelbart gjenkjent av Tuva. Du kan også trene et ord i den globale ordboken slik at Tuva bedre forstår din måte å uttale ordet på.  Les mer om Taletrener her 

Tren Tuva med egne tekster fra ditt fagområde! Mange fagområder og arbeidsplasser utvikler egne «stammespråk» preget av intern terminologi og uttrykksmåter. Jurister, helsepersonell og personer som jobber i akademia, jobber alle i fagområder med sterke stammespråk. Generelle talegjenkjennere har ofte problemer med å gjenkjenne slikt stammespråk fordi det avviker vesentlig fra norsk dagligtale. Tuva lar deg trene din profil med egne tekster. På denne måten enkelt tilpasse Tuva til bedre å gjenkjenne faguttrykk, uttrykksmåter og stammespråk fra ditt fagområde.

Om du har en tekst du bruker ofte i ulike sammenhenger kan du lagre denne som en standardtekst og enkelt sette den inn i hvilket som helst dokument ved hjelp av en talekommando. Standardtekster er ofte nyttige om du har lange beskrivelser av prosedyrer ol som forandrer seg lite for hver gang du bruker dem. Link til hjelpefil. https://tuva.maxmanus.no/hjelp/mm-standardphrases.html

Dersom du ikke ønsker at et dokument skal sendes fra din PC, kan du sette Tuva i inkognitomodus. Merk da at profilen din ikke oppdateres.

Du kan bruke talegjenkjenning med Tuva hvor som helst når som helst – også når du ikke har en Internettforbindelse.

Tuva benytter en global ordbok med over 200 000 ord som stadig blir utvidet med nye ord. Denne bearbeides og holdes oppdatert med relevante ord og utrykk av erfarne lingvister hos Max Manus AS.

Noen ganger når du dikterer tekst med Tuva hender det at tungen krøller seg, eller at du angrer på ordvalget du nettopp brukte. Tuva har innebygde talekommandoer som «stryk det» og «slett ord» som gjør det enkelt å stryke det siste du har sag dermed sørger for en effektiv flyt i dikteringen.

Tuva lar deg høre på teksten som du har diktert ved hjelp av en innebygd ‘karaokefunksjon’. Dette gjør det lettere å bli kjent med hvordan Tuva fungerer og rette den talegjenkjente teksten.

Dette sier brukerne om Tuva

Aktuelt

Nytt samarbeide får fart på digitaliseringen i offentlig sektor!

Allerede før koronapandemien var økonomien en utfordring for virksomheter innen offentlig sektor. Økonomer spår at arbeidende timer vil avta enda mer, noe som er skattegrunnlaget…

Systemkonsulent

Vi er på jakt etter en systemkonsultent. Her er det rom for å jobbe med spennende teknologiske løsninger som gir nytteverdi og besparelser. Fremtiden er stemmen! Les mer om denne…