Talegjenkjenning integrert i CSAM Partus

Max Manus Gruppen jobber i disse dager med integrasjonsarbeid av talegjenkjenning i CSAM Partus fødejournal for leveranser Helse Sør-Øst (HSØ).

Avtalen er inngått med Sykehuspartner på vegne av interesserte helseforetak i HSØ som ønsket talegjenkjenning tett integrert i fødejournalen for sine klinikere.

Vi er veldig tilfredse med at vi snarlig har på plass en integrasjon i Partus, og ser frem til å kunne tilby løsningen i markedet fremover. Estimert ferdigstillelse av integrasjonen er juni/juli sammen med CSAM sin seneste versjon av Partus.