Pressemelding: Verdane investerer i Max Manus og Conscriptor og danner nytt konsern som skal frigjøre tid til pasientomsorg i Norden

Verdane investerer i Max Manus og Conscriptor og danner nytt konsern som skal frigjøre tid til pasientomsorg i Norden

OSLO – Det nordeuropeiske vekstselskapet Verdane investerer i norske Max Manus og svenske Conscriptor – markedsledere innen transkribering og talegjenkjenning for helse- og omsorgssektoren i henholdsvis Norge og Danmark, og Sverige. Konsernet vil ha en omsetning på 250 millioner kroner og et mål om å frigjøre mer tid til pasientomsorg gjennom bruk av digitale løsninger for administrasjon og dokumentasjon.

– Den nordiske helse- og omsorgssektoren har et effektiviseringspotensial, og vi tror at administrasjon og prosesser i økende grad kommer til å digitaliseres. Vi mener Max Manus og Conscriptor har kunnskap og løsninger innen dokumentasjon og transkribering som vil bidra til grunnleggende forandringer av administrative prosesser i helsevesenet. Løsningene vil samtidig frigjøre tid til pasientomsorg for leger og øvrig helsepersonell, og gjøre hverdagen deres enklere, sier Bjarne Lie, Managing Partner i Verdane.

Max Manus er Skandinavias ledende leverandør av talegjenkjenning- og dikteringsløsninger til privat og offentlig sektor. Selskapets produkter benyttes i dag av over 10 000 leger i hele Norden. Selskapet ble etablert i 1946 av den norske motstandsmannen Max Manus.

– Spredningen av COVID-19 har ført til stor belastning for helsevesenet i alle de nordiske landene. Effektive, digitale løsninger som de vi tilbyr, bidrar til å øke kapasiteten i helsevesenet og dermed også evnen til å håndtere krisesituasjoner. Vi ser store muligheter for å hjelpe helsevesenet i å frigjøre kapasitet, og samtidig avlaste helsepersonell som er svært presset på tid også i mer normale omstendigheter enn det vi opplever nå, sier Martin Elster, adm. direktør i Max Manus.

Conscriptor er Sveriges ledende leverandør av tjenester for journaldokumentasjon og dikteringsløsninger til sykehus og helsestasjoner. Conscriptor står blant annet bak Europas mest populære dikterings-app for helsetjenesten, MedSpeech.

– Vi skal bli best i Norden på å frigjøre tid til pasientomsorg. Bare 30 prosent av helsearbeideres tid går i dag med til direkte oppfølging av pasienter, og spørsmålet om pasienttid er høyt oppe på agendaen blant helsepersonell, byråkrater og politikere. Vår ambisjon er å fordoble pasienttiden fra dagens nivåer med våre transkriberings- og taleteknologiløsninger. Helt konkret handler det om å digitalisere og ta i bruk AI-teknologi for å avlaste og frigjøre tid til pasientomsorg, sier Henric Carlsson, adm. direktør i Conscriptor.

Conscriptor og Max Manus blir en del av Verdanes programvareportefølje bestående av over 20 andre selskaper, blant annet Freespee, HappyOrNot, Hive Streaming, Talentech og Scanmarket.

###

Om Conscriptor

Conscriptor er Sveriges største leverandør av journaldokumentasjonstjenester og dikteringsløsninger for sykehus og helsestasjoner, og har som visjon å frigjøre mer tid for pasientomsorg gjennom bruk av digitale løsninger for administrasjon og dokumentasjon i helsevesenet. Conscriptor ble etablert i 2006 på Orust i Sverige og har i dag over 200 ansatte. Conscriptor står blant annet bak Europas mest populære dikterings-app for helsetjenesten, MedSpeech, og håndterer i dag om lag 10% av all journaldokumentasjon i Sverige. www.conscriptor.no

Om Max Manus

Max Manus er et norsk teknologiselskap spesialisert på kommunikasjons- og teknologiløsninger til helse- og omsorgssektoren. Selskapet ble etablert i 1946 i Oslo av den norske motstandsmannen Max Manus, og er i dag Skandinavias ledende leverandør av talegjenkjennings- og dikteringsløsninger for sykehus, primærhelsetjenesten, kommuner og offentlig sektor. Selskapet er tilstede i Danmark, Norge og Sverige, og har over 50 ansatte fordelt på sine kontorer i Oslo, Århus, København og Gøteborg. Max Manus sine løsninger benyttes i dag av over 10 000 leger. www.maxmanus.no

Om Verdane

Verdane er en spesialisert vekstinvestor som går sammen med ambisiøse, nordeuropeiske, teknologibaserte selskaper og hjelper dem å vokse internasjonalt. Verdanes visjon er å være Nord-Europas fremste vekstpartner. Verdane var i 2003 den første vekstinvestoren i Nord-Europa som investerte i porteføljer av selskaper, og lanserte en kompletterende fondsstrategi for investeringer i enkeltselskaper i 2018. Med totalt over 17 milliarder kroner i kommittert kapital har Verdanes åtte fond investert i over 120 selskaper i vekstsektorer, inkludert høyteknologisk industri, netthandel, programvare, energi- og ressurseffektivitet og finansielle tjenester. Verdane har over 50 ansatte og kontorer i Berlin, København, Helsinki, London, Oslo og Stockholm. www.verdane.com

Kontakt

Henric Carlsson
Administrerende direktør, Conscriptor
henric.carlsson@conscriptor.se
+46 73 029 99 09

Martin Elster
Administrerende direktør,
Max Manus
martin.elster@maxmanus.com
+47 91 55 67 83

Jakob Tolleryd
Partner,
Verdane
jakob.tolleryd@verdane.com
+46 70 964 23 80