Opplæring

God opplæring gir fornøyde brukere og er det viktigste suksesskriteriet for full utnyttelse av talegjenkjenningsverktøyet.

Vi tilbyr mange former for kurs. En-til-en, i klasserom, eller e-læring. Oppfriskning- eller grunnkurs for superbrukere, ordboksansvarlige, interne kursinstruktører, forvaltere og driftspersonell. Vi leverer også komplette sluttbrukerkurs.

Ta kontakt med oss  så finner vi det kurset som er best egnet ditt behov.

Komme i gang

Grunnkurs i talegjenkjenning. Kurset gir en teoretisk forståelse for talegjenkjenning og innføring i praktisk bruk. Vi går gjennom arbeidsflyt, samt oppbygging av egen profil og etablering av standardtekster.
Varighet og kurssted:6+3 timer
Krav til forkunnskaper: Grunnleggende kunnskaper i bruk av PC og applikasjoner. Noe kjennskap til EPJ/RIS.
Antall deltakere: 2-8

E-læring

Grunnkurs eller repetisjonskurs
Kurset gir en innføring i grunnleggende teori ved bruk av spillteknologi. Spillet kan kjøres som en del av et «Kom i gang kurs» for nye brukere, eller som repetisjon for eksisterende brukere. Kurset gir en mer interaktiv og fleksibel tilnærming til den teoretiske delen av opplæringen. Merk: Spillet erstatter ikke profilbygging. Varighet og kurssted: ca. 1 time + profilbygging
Krav til forkunnskaper: Grunnleggende kunnskaper i bruk av PC og applikasjoner. Noe kjennskap til EPJ/RIS.

Superbrukere

Kurset gjennomgår utvidet teori rundt talegjenkjenning og ordbok. Grunnleggende feilsøking på talegjenkjenningskomponenter. Kurset gir grundig opplæring slik
at deltagerne blir i stand til å løse enkle problemer med programvaren og utnytte verktøyet best mulig.
Varighet og kurssted: 2 timer, hos kunde
Krav til forkunnskaper: Grunnkurs talegjenkjenning, praktisk erfaring fra produksjon. Grunnleggende IT forståelse.
Antall deltagere: 1-6

Ordboksansvarlige

Innføring i verktøyet Context Adaptation som brukes for å legge til ord. Få forståelse for betydningen av arbeidet for at talegjenkjenning skal fungere optimalt.
Varighet og kurssted: 2 timer, hos kunde
Krav til forkunnskaper: Kjennskap til journalskriving. Gode norskkunnskaper.
Antall deltagere: 1-6

Fordypning ordboksarbeide

Innføring i verktøyet Context Pro for å legge til, slette og endre ord i ordboken.
Varighet og kurssted: 2 timer, hos kunde
Krav til forkunnskaper: Ordbokskurs
Antall deltagere: 1-6

Kursinstruktører

Utvidet teori rundt talegjenkjenning. Vi ser på oppbygging  av kurs og oppfølgning av brukere. Kurset gir grundig opplæring slik at deltagerne blir godt rustet til kursinstruktøroppgaven. Kurset tilpasses avhengig av forkunnskaper til deltakerne.
Varighet og kurssted: 4 timer hos kunden samt 9 timer oppfølging. Vår instruktør deltar på det første kurset instruktøren avholder.
Krav til forkunnskaper: Grunnkurs talegjenkjenning. God kjennskap til arbeidsflyt i kundens EPJ-system.
Antall deltakere:1-4