Vårt samfunnsansvar

Stolt fadderbedrift for Aktiv mot kreft

Vi er stolte av å kunne være en fadderbedrift for Aktiv mot kreft stiftelsen siden 2008. Aktiv mot kreft har som hovedformål å fremme fysisk aktivitet og støtte kreftsaken. Stiftelsen ble etablert i 2007 av Grete Waitz og Helle Aanesen. Et av stiftelsens hovedformål er å etablere lavterskel treningssentre for kreftpasienter på norske sykehus – Pusterom. De har også etablert Pusterom i Bergen, Skien, Gjøvik og Oslo (Ullevål og Radium) og ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Aktiv mot kreft ga OUS/Ullevål en PET/CT-skanner i 2011 og har siden vært opptatt av kompetanseheving og optimal bruk av skannere.

Stiftelsen støtter også tre ulike forskningsprosjekter, alle med fokus på betydningen av fysisk aktivitet på kreft. (Testikkelkreft, brystkreft og fatigue/tretthet).

Aktiv mot kreft tilbyr deltagelse i store idrettsarrangement, hvor man samtidig støtter en god sak som for eksempel, Oslo Maraton, Oslos Bratteste og ING New York City Marathon. Flere av våre ansatte har i mange år løpt Oslo Maraton for Aktiv mot kreft.