Om Max Manus

Ledende teknologibedrift med stolt historie tilbake til 1946

Max Manus Gruppen er Skandinavias ledende leverandør av talegjenkjenning til helsesektoren. Vi leverer løsninger for talegjenkjenning og digital diktering i Norge, Sverige og Danmark. I tillegg tilbyr vi egenutviklede støttemoduler og generell konsulentbistand, kurs og opplæring. Vi er omlag 70 ansatte totalt, fordelt på kontorer i Oslo, Århus, København og Gøteborg, og leverer talegjenkjenning til flere enn 10 000 leger og digital diktering

Max Manus AS  har gjennom de siste 40 år har spesialisert seg på utvikling, markedsføring og installasjon av kommunikasjons- og taleteknologiløsninger.  Selskapet besitter teknisk og språklig kompetanse på høyt nivå.

I dag samarbeider vi med de fleste private og offentlige sykehus, privatpraktiserende leger og spesialister i Norge. I tillegg leverer vi løsninger til  det private næringsliv. I produktspekteret finnes talegjenkjenning, store digitale dikteringssystemer, nobil eller PC-baserte dikteringsløsninger samt digitale løsninger for telefonlogging, avhør, retts- og konferanseopptak.

Max Manus AS samarbeider tett med Nuance Inc. på talegjenkjenning og Philips Speech Processing på diktering, begge verdens ledende selskap innen sine felt. Sammen med Nuance/Philips har vi utviklet Skandinavias første profesjonelle produkter for talegjenkjenning, både på dansk, svensk og norsk.