Tuva på vei til brukere

Max Manus lanserer Tuva

Norske Tuva lar deg styre PCen og skrive med stemmen!

Max Manus AS lanserer i dag etterspurt talegjenkjenning og stemmestyring på norsk. Løsningen har fått det helnorske navnet Tuva.

Bruk stemmen til å skrive e-post, dokumenter og tekster på norsk, i programmene du bruker. Tuva gir deg teksten og kontrollen uten tastatur og mus. Raskt og enkelt!

Tuva blir et viktig hjelpemiddel for de som ikke kan bruke tastatur og mus for å produsere tekst og styre PCen. Det er store samfunnsmessige besparelser ved at teknologien får flere i arbeid. Løsningen kan også komme mange andre til gode. Vi mennesker produserer tekst mer enn fire ganger raskere med stemmen enn med tastatur.
Med stemmen kan du styre din PC. Du kan utføre oppgaver og navigere i applikasjoner og i Windows. Du kan trykke på tastaturknapper, åpne applikasjoner, flytte fokus mellom åpne programmer eller til skrivebordet og oppgavelinjen. Du kan be programmene utføre kommandoer med stemmen. Snakk naturlig til Tuva og produser tekst raskt og direkte i f.eks. Microsoft Word, Microsoft Outlook eller QuickNote fra Max Manus AS.

Godt fornøyde brukere
Terje Lønseth er en av mange som har vært med på brukertesting av Tuva. Han var spent, men forteller at Tuva overgikk hans forventninger. «Jeg ble positivt overrasket. Etter at profilen min var lagt inn, gjenkjente Tuva ord, egennavn og faguttrykk som jeg ikke forventet at Tuva ville kjenne igjen. Tuva fungerte smertefritt og gir meg muligheten til å skrive flere ganger raskere enn når jeg skriver selv. Jeg unngår belastningsskader». Han legger til at diktering krever en noe annerledes tilnærming enn å skrive med tastatur, men at det er en vanesak. «Jeg vil helt klart fortsette å bruke Tuva fremover», slår Terje fornøyd fast.

Tuvas kunstige intelligens
Tuva er utviklet for å forstå norsk språk og norske dialekter og forstår deg selv om du ikke har norsk som morsmål, så lenge du bruker norske ord. Tuva forstår nå over 200.000 av de mest brukte ordene på norsk. Denne ordbanken vokser og forbedres ved bruk og vil derfor også inneholde nye ord og egennavn som kommer inn i språket. Selve gjenkjenningsmotoren i Tuva er utviklet i nært samarbeid mellom språkeksperter hos Max Manus AS og Nuance.

Brukerne i fokus 
Max Manus AS sine lange erfaring fra talegjenkjenning på sykehus har vært sentral i utviklingen av Tuva. – Brukerne er alltid i fokus, vi utvikler teknologien basert på tilbakemeldingene vi får, sier salgssjef Jacques Svarverud. – De viktigste funksjonene er med i første versjon av Tuva som slippes i dag. Videre slipper vi ytterligere to nye versjoner av Tuva denne høsten med enda mer funksjonalitet basert på tett dialog med brukermassen vår. Han forteller at nærmeste planen for Tuva er spesialtilpasninger mot bl.a. dyslektikere og vurderinger av behov hos andre nye målgrupper. – For brukergrupper innen dysleksi har vi et tett samarbeid med Lingit AS hvor vi allerede har på plass en integrasjon med deres talesyntese i vårt Tuva-produkt, sier Svarverud

Her kan du lese mer om  funksjonene og hvordan du kan få  tilgang til Tuva .