Max Manus AS signerer nasjonal avtale for talegjenkjenning i Norge

Max Manus AS har i dag signert en historisk nasjonal avtale for talegjenkjenning med alle de fire regionale helseforetakene i Norge. Avtalen vil dekke alle fagområder i spesialisthelsetjenesten med unntak av radiologi. Dette betyr at de nyeste løsningene for talegjenkjenning fremover gjøres tilgjengelig for alle som ønsker å bruke talegjenkjenning hos sykehusene.

Max Manus er utrolig stolte over å ha fått avtalen med alle fire regionale helseforetakene, og gleder oss nå til sammen med sykehusene å jobbe videre for å bredde talegjenkjenning til alle de som ønsker å benytte seg av tilbudet. Allerede i dag bruker mer enn 6 000 leger talegjenkjenning fra Max Manus integrert i journalsystemer som DIPS, Cerner DocuLive, og andre. Gjennom denne avtalen blir nyeste generasjons talegjenkjenning med vesentlige forbedringer tilgjengelig, også for de sykehus som i dag ikke har talegjenkjenning. Den åpner også opp for at en rekke nye typer brukere (psykiatri, sykepleiere, patologi, jordmødre, ergoterapeuter m.fl.) kan få hjelp av talegjenkjenning til å holde pasientjournalen oppdatert med tidstro opplysninger. Dette vil minske skrivekøer for sykehusene, bedre kommunikasjon mellom legene og spare klinikertid ved dokumentasjon av pasientopplysninger.

Avtalen inkluderer nyeste versjon som gjør det mye enklere å komme i gang og har vesentlige forbedringer i talegjenkjenningskvalitet, og inneholder blant annet følgende:

  • Full støtte for strukturert talegjenkjenning, som f.eks. DIPS Arena
  • Interaktiv e-læring og Assistert Profiltrening
  • Business Intelligence-modul med avansert statistikk
  • Støtte for talegjenkjenning og stemmestyring også utenfor pasientjournalen

Trendene for bruk av talegjenkjenning i Europa og USA peker i svært positiv retning hvor man ser en økende bruk av investering i talegjenkjenningsteknologi. Spesielt har innføringen av strukturert pasientjournal gjort at talegjenkjenning blir mer aktuelt. Max Manus Gruppen er svært glade for at det nå er etablert en nasjonal avtale for talegjenkjenning i Norge som gjør det mulig for kundene å benytte denne løsningen.

Lurer du på noe om denne avtalen?
Ta kontakt med salgssjef Jacques Svarverud på telefon 414 73 754 eller e-post jacques.svarverud@maxmanus.com