Tuva er en mulighet alle burde ha!

– Det å være i arbeid henger tett sammen med identitet. Tuva gjør ikke bare at jeg kan arbeide som før som saksbehandler, jeg er også mer effektiv.

Lene Bore Gauslaa jobber i Arbeids- og velferdsetaten. Profesjonelt har hun god innsikt i hva som trengs for å hjelpe mennesker tilbake i jobb, men også personlig har hun erfaring med hva sykemelding medfører. Smerter i nakke og skulder har i perioder gjort det vanskelig for henne å arbeide slik hun ønsker.

I dag jobber Lene med stemmen som skriveredskap. Med SpeechOne trådløst headset har hun full bevegelighet samtidig som hun dikterer inn tekst ved hjelp av Tuva.

Januar 2019 oppdaget Lene at Tuva var lansert. Hun var blitt dårlig igjen og tok umiddelbart kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral.

“Jeg fikk time dagen etter og opplevde at det gikk kort tid, jeg fikk prøve Tuva og etter innsendt søknad fikk jeg tilgang”

God hjelp til å komme i gang

Tilbake fra permisjon med barn nummer to gikk hun rett i gang med å bruke Tuva. Hun forteller at hun opplevde god service og hjelp til å komme i gang. Programmet ble installert på hennes pc og satt opp med integrasjon til fagsystemene hun benytter.

Lene bruker Tuva og snakker inn all teskt i sitt arbeid som sakbehandler

Lene bruker Tuva og snakker inn all teskt i sitt arbeid som sakbehandler

“Med en gang oppleves det nytt å ta i bruk diktering, men jeg synes det gikk raskt å bli vant til å skrive med stemmen. Det er uansett lurt å legge inn innsats i starten. Og så er det enkelt å kontakte Max Manus kundesenter hvis man har spørsmål”, sier hun.

Lenes jobb innebærer kontakt med klienter og samhandling med arbeidsgivere og helsepersonell involvert i utfordringene den enkelte klient har. Arbeidet foregår i møter, på telefon og ikke minst ved produksjon av store mengder tekst.

Når Lene jobber tar hun nå på seg SpeechOne headset og går i gang. Uansett hvor hun markerer i programmet begynner hun å skrive straks hun starter å snakke i mikrofonen.

“Alt jeg før skrev med hendene snakker jeg nå inn. Jeg bruker Tuva til diktering, men vil også lære meg å styre og navigere med stemmen.”

Snakke først – redigere etterpå

Lenes metode er at hun snakker inn hele teksten før hun deretter går gjennom og redigerer. Hun opplever at dette er en godt fokusert måte å jobbe på. “Jeg er veldig tilstede i det jeg gjør. Når jeg dikterer er det bare det som opptar hodet, det er ikke plass til forstyrrelser”.

Hun får også god hjelp av muligheten til å legge inn standardtekst. Tekster som gjenbrukes kan lagres som eksempelvis “tiltakspenger”, så kan allerede diktert tekst hentes frem og brukes på ny. Lene kan si “standardtekst tiltakspenger”, så blir denne lagt inn i dokumentet hun jobber i. “Det sparer mye tid og er en god funksjon i løsningen. Det er også slik at Tuva alltid skriver riktig, så feilstavinger lukes ut”.

Som å sykle

Lene har erfart at hun bør unngå mumling samtidig som hun opplever at Tuva med bruk har blitt optimalisert tilpasset hennes stemme og vokabular. Med SpeechOne headset er dikteringen også mer presis, lyden av stemmen fanges godt og hun synes det er herlig med headset uten ledning som kan havne i veien.

“Nå kan jeg også diktere mens jeg går rundt i rommet”.

Lene har blitt så vant til arbeidsmåten at hun i dag synes det ville vært rart å ikke jobbe med tekst ved å ha headset på og diktere inn tekst. Så vant til metoden har hun blitt at en morsom episode skjedde da hun en dag skulle legge igjen beskjed på telefonsvarer og uttalte tegnsetting også her.

“Jeg sa PUNKTUM i slutten av en setning”, sier hun og ler. Lene mener dette viser hvordan hjernen tilpasser seg nye måter å tenke og jobbe på.

“Å diktere er som å lære seg å sykle, har du først lært det så kan du det”.

Lene har fått høre at hun var usedvanlig positiv da Tuva var helt ny for henne. Hun tror årsaken er at hun i flere år har ønsket seg en slik løsning og var takknemlig for å endelig komme i gang. Hun sier hun er lite teknisk og at det går helt fint. Det viktigste er å overvinne indre motstand og være åpen mot det som er nytt. Ønske å ta det i bruk, velge og prioritere å lære seg Tuva.

“Tuva har endret min arbeidshverdag fullstendig. Jeg mener alle burde hatt dette programmet som er en mye mer effektiv måte å jobbe på! I norsk arbeidsliv bør vi heller forebygge enn å reparere slitasjeskader. Det kan Tuva bidra til”.

Ny hverdag

“Tuva har endret min arbeidshverdag fullstendig. Jeg mener alle burde hatt dette programmet som er en mye mer effektiv måte å jobbe på! I norsk arbeidsliv bør vi heller forebygge enn å reparere slitasjeskader. Det kan Tuva bidra til”.

Hva tenker hun om hvordan egen situasjon ville vært om hun fortsatt skulle bruke tastatur og mus?
“Når vi mennesker får noe nytt tar vi det fort for gitt. Men jeg har tenkt en del på hva jeg skulle gjort uten Tuva. Jeg vet ikke, jeg ville nok klamret meg fast til jobben som betyr mye for meg. Men jeg ville hatt mye mer vondt i hverdagen og ville nok gått mye mer til behandling med kostnadene det medfører. Jeg har fortsatt vondt, men jeg er ikke mye borte fra jobben. Det ville nok vært annerledes uten Tuva”

Lene tror det er mange som tenker at de skal klare seg selv uten hjelp. At mennesker kan føle på nederlag fordi skriving med tastatur er den etablerte normen. Vi har høyt sykefravær i Norge og mye er knyttet til slitasjeskader.

Kan redusere sykefravær

“Det er vondt å falle utenfor, det å arbeide henger tett sammen med identitet og alle har en restarbeidsevne. Vi må fjerne skam og stigma knyttet til det å være syk og til det å motta hjelp! Jeg tror et program som Tuva kan redusere sykefraværet mye og Arbeidsmiljøloven sier tydelig at det er en plikt å tilrettelegge”

Samtidig opplever hun at mange er interessert i løsning.  “Talegjenkjenning kommer for fullt, tenk bare på hvordan vi bruker dette stadig mer til kommandoer på mobilen og i hjemmet. Vi snakker jo alle mye raskere enn vi skriver! Tuva må jo også være perfekt for bloggere, forfattere og andre som vil skrive effektivt”.

Selv er hun mye mer effektiv med Tuva enn da hun skrev med hendene. Nå håper Lene at hennes erfaring kan inspirere andre i liknende situasjon. “Det kan endre deres hverdag helt”, sier Lene Bore Gauslaa.

 

“Talegjenkjenning kommer for fullt, tenk bare på hvordan vi bruker dette stadig mer til kommandoer på mobilen og i hjemmet. Vi snakker jo alle mye raskere enn vi skriver! Tuva må jo også være perfekt for bloggere, forfattere og andre som vil skrive effektivt”.