Trond Viset er spesialist i Patologi og overlege ved St. Olavs Hospital. Han demonstrerer hvordan han bruker talegjenkjenning for å effektivt produsere tekst i sine biopsi svar.