Torbjørn Paulsen Overlege, Gyn kreft radiumhospitalet og Marit Sætre, Overlege på øyeavdelingen Oslo Universitetsykehusdeler sine erfaringer med talegjenkjenning.