Ingeborg M. Backmann er overlege på hudavdelngen på Haukeland sykehus. Hun har brukt talegjenkjenning siden det ble tilgjengelig og deler siden erfaringer.

Oppfordringen hennes er klar. Prøv!