Kjell Teigen, fastlege ved Bryn senter legekontor deler sine erfaringer ved bruk av talegjenkjenning.