Torbjørn Paulsen Overlege, Gyn kreft radiumhospitalet og Marit Sætre, Overlege på øyeavdelingen Oslo Universitetsykehus deler sine erfaringer med talegjenkjenning.