Nytt samarbeide får fart på digitaliseringen i offentlig sektor!

Allerede før koronapandemien var økonomien en utfordring for virksomheter innen offentlig sektor. Økonomer spår at arbeidende timer vil avta enda mer, noe som er skattegrunnlaget i regioner og kommuner. Sjelden har vår samlede velferd blitt påvirket så raskt. Med dette samarbeide innen talegjenkjenning kan vi nå hjelpe offentlig sektor i enda større grad på deres digitaliseringsreise, forteller Henric Carlsson. 

 

– Digitalisering har i flere år blitt fremhevet som en forutsetning for å takle omstillingen, men det har aldri vært så viktig som nå. Nå er det nødvendig for privat og offentlig sektor å hjelpe hverandre til å jobbe smart med effektivitet og bruke tilgjengelig teknologi på best mulig måte. Det finnes både penger – og fremfor alt tid – å spare på hver arbeidsplass, sier Henric Carlsson, konsernsjef i Conscriptor / Max Manus.

 

Den nye nordiske konsernet Conscriptor / Max Manus tar derfor neste skritt for å imøtekomme den høye etterspørselen etter effektivisering og digitalisering av dokumentasjon i mange bransjer også utenfor helse, som offentlig administrasjon, privat næringsliv og finans. Nå innleder de et nytt samarbeid med ORdigiNAL, Europas ledende distributør og leverandør av talegjenkjenningsløsninger fra Nuance.

– Vi har lang og veldig god erfaring med å jobbe med Max Manus, og det blir veldig spennende å bidra enda mer til utvikling og effektivitet i Norden gjennom vårt nye samarbeid. Sammen kan vi bidra med unik kunnskap som skaper verdi hele veien fra levering, utvikling til teknisk støtte, slik at flere kan jobbe smartere i fremtiden, sier Jordy Onrust, administrerende direktør i ORdigiNAL.

 

– Sjelden har vår felles velferd blitt påvirket i et så raskt tempo som denne våren. Sammen med ORdigiNAL kan vi nå hjelpe offentlig sektor på digitaliseringsreisen på den beste måten. Vi kan nå utvide våre talegjenkjenningsløsninger til flere markeder. Det som føles veldig bra er at vi sammen kan frigjøre tid til mer verdiskapende sysselsetting enn ren dokumentasjon, avslutter Henric Carlsson.


Conscriptor/Max Manus:

Det nye nordiske konsernet har i dag ca. 230 ansatte i Sverige, Norge og Danmark. Gjennom ny teknologi og ved bruk av digitale løsninger effektiviseres dokumentasjonsprosessen til en lavere kostnad med mål om å frigjøre verdiskapende tid til blant annen helse og omsorg og innen offentlig forvaltning.

 

ORdigiNAL:

ORdigiNAL har over 20 års erfaring og kunnskap innen talegjenkjenning til bruk for å dokumentere arbeidsflyt og arbeidsprosesser. Talegjenkjenning benyttes ofte for å håndtere dokumentasjonsflyten mer effektivt innen blant annet jus, finans og innen helse og omsorgssektoren, forvaltning, opplæring og privat næringsliv.

 

 

Gir sekretær-hjelp til bygging av talegjenkjenningsprofil

Ved hjelp av assistert talegjenkjenning kan leger og behandlere få hjelp til å bygge en god talegjenkjenningsprofil. Det kan effektivisere pasientdokumentasjonen, og gi mer tid til pasientene.

Les artikkelen fra Helse Nord-Trøndelag her!

 

Helse Nord_Trøndelag

Grethe Johansen (t.v.), Håkon Mortensen Gullsvåg og Brit Indal står på hver sin side av talegjenkjenningsarbeidet i helseforetaket. Foto: Helse Nord-Trøndelag

Pressemelding: Verdane investerer i Max Manus og Conscriptor og danner nytt konsern som skal frigjøre tid til pasientomsorg i Norden

Verdane investerer i Max Manus og Conscriptor og danner nytt konsern som skal frigjøre tid til pasientomsorg i Norden

OSLO – Det nordeuropeiske vekstselskapet Verdane investerer i norske Max Manus og svenske Conscriptor – markedsledere innen transkribering og talegjenkjenning for helse- og omsorgssektoren i henholdsvis Norge og Danmark, og Sverige. Konsernet vil ha en omsetning på 250 millioner kroner og et mål om å frigjøre mer tid til pasientomsorg gjennom bruk av digitale løsninger for administrasjon og dokumentasjon.

– Den nordiske helse- og omsorgssektoren har et effektiviseringspotensial, og vi tror at administrasjon og prosesser i økende grad kommer til å digitaliseres. Vi mener Max Manus og Conscriptor har kunnskap og løsninger innen dokumentasjon og transkribering som vil bidra til grunnleggende forandringer av administrative prosesser i helsevesenet. Løsningene vil samtidig frigjøre tid til pasientomsorg for leger og øvrig helsepersonell, og gjøre hverdagen deres enklere, sier Bjarne Lie, Managing Partner i Verdane.

Max Manus er Skandinavias ledende leverandør av talegjenkjenning- og dikteringsløsninger til privat og offentlig sektor. Selskapets produkter benyttes i dag av over 10 000 leger i hele Norden. Selskapet ble etablert i 1946 av den norske motstandsmannen Max Manus.

– Spredningen av COVID-19 har ført til stor belastning for helsevesenet i alle de nordiske landene. Effektive, digitale løsninger som de vi tilbyr, bidrar til å øke kapasiteten i helsevesenet og dermed også evnen til å håndtere krisesituasjoner. Vi ser store muligheter for å hjelpe helsevesenet i å frigjøre kapasitet, og samtidig avlaste helsepersonell som er svært presset på tid også i mer normale omstendigheter enn det vi opplever nå, sier Martin Elster, adm. direktør i Max Manus.

Conscriptor er Sveriges ledende leverandør av tjenester for journaldokumentasjon og dikteringsløsninger til sykehus og helsestasjoner. Conscriptor står blant annet bak Europas mest populære dikterings-app for helsetjenesten, MedSpeech.

– Vi skal bli best i Norden på å frigjøre tid til pasientomsorg. Bare 30 prosent av helsearbeideres tid går i dag med til direkte oppfølging av pasienter, og spørsmålet om pasienttid er høyt oppe på agendaen blant helsepersonell, byråkrater og politikere. Vår ambisjon er å fordoble pasienttiden fra dagens nivåer med våre transkriberings- og taleteknologiløsninger. Helt konkret handler det om å digitalisere og ta i bruk AI-teknologi for å avlaste og frigjøre tid til pasientomsorg, sier Henric Carlsson, adm. direktør i Conscriptor.

Conscriptor og Max Manus blir en del av Verdanes programvareportefølje bestående av over 20 andre selskaper, blant annet Freespee, HappyOrNot, Hive Streaming, Talentech og Scanmarket.

###

Om Conscriptor

Conscriptor er Sveriges største leverandør av journaldokumentasjonstjenester og dikteringsløsninger for sykehus og helsestasjoner, og har som visjon å frigjøre mer tid for pasientomsorg gjennom bruk av digitale løsninger for administrasjon og dokumentasjon i helsevesenet. Conscriptor ble etablert i 2006 på Orust i Sverige og har i dag over 200 ansatte. Conscriptor står blant annet bak Europas mest populære dikterings-app for helsetjenesten, MedSpeech, og håndterer i dag om lag 10% av all journaldokumentasjon i Sverige. www.conscriptor.no

Om Max Manus

Max Manus er et norsk teknologiselskap spesialisert på kommunikasjons- og teknologiløsninger til helse- og omsorgssektoren. Selskapet ble etablert i 1946 i Oslo av den norske motstandsmannen Max Manus, og er i dag Skandinavias ledende leverandør av talegjenkjennings- og dikteringsløsninger for sykehus, primærhelsetjenesten, kommuner og offentlig sektor. Selskapet er tilstede i Danmark, Norge og Sverige, og har over 50 ansatte fordelt på sine kontorer i Oslo, Århus, København og Gøteborg. Max Manus sine løsninger benyttes i dag av over 10 000 leger. www.maxmanus.no

Om Verdane

Verdane er en spesialisert vekstinvestor som går sammen med ambisiøse, nordeuropeiske, teknologibaserte selskaper og hjelper dem å vokse internasjonalt. Verdanes visjon er å være Nord-Europas fremste vekstpartner. Verdane var i 2003 den første vekstinvestoren i Nord-Europa som investerte i porteføljer av selskaper, og lanserte en kompletterende fondsstrategi for investeringer i enkeltselskaper i 2018. Med totalt over 17 milliarder kroner i kommittert kapital har Verdanes åtte fond investert i over 120 selskaper i vekstsektorer, inkludert høyteknologisk industri, netthandel, programvare, energi- og ressurseffektivitet og finansielle tjenester. Verdane har over 50 ansatte og kontorer i Berlin, København, Helsinki, London, Oslo og Stockholm. www.verdane.com

Kontakt

Henric Carlsson
Administrerende direktør, Conscriptor
henric.carlsson@conscriptor.se
+46 73 029 99 09

Martin Elster
Administrerende direktør,
Max Manus
martin.elster@maxmanus.com
+47 91 55 67 83

Jakob Tolleryd
Partner,
Verdane
jakob.tolleryd@verdane.com
+46 70 964 23 80

 

Talegjenkjenning vs. skrive selv

Teknologien går raskt fremover og med talegjenkjenning skriver vi nå 3-4 ganger raskere med stemmen enn med tastatur. Vi satte vår raskeste på tastatur opp mot talegjenkjenning. Se hvordan det gikk.

Nyhet fra Philips!

    Les mer