Nytt samarbeide får fart på digitaliseringen i offentlig sektor!

Allerede før koronapandemien var økonomien en utfordring for virksomheter innen offentlig sektor. Økonomer spår at arbeidende timer vil avta enda mer, noe som er skattegrunnlaget i regioner og kommuner. Sjelden har vår samlede velferd blitt påvirket så raskt. Med dette samarbeide innen talegjenkjenning kan vi nå hjelpe offentlig sektor i enda større grad på deres digitaliseringsreise, forteller Henric Carlsson. 

 

– Digitalisering har i flere år blitt fremhevet som en forutsetning for å takle omstillingen, men det har aldri vært så viktig som nå. Nå er det nødvendig for privat og offentlig sektor å hjelpe hverandre til å jobbe smart med effektivitet og bruke tilgjengelig teknologi på best mulig måte. Det finnes både penger – og fremfor alt tid – å spare på hver arbeidsplass, sier Henric Carlsson, konsernsjef i Conscriptor / Max Manus.

 

Den nye nordiske konsernet Conscriptor / Max Manus tar derfor neste skritt for å imøtekomme den høye etterspørselen etter effektivisering og digitalisering av dokumentasjon i mange bransjer også utenfor helse, som offentlig administrasjon, privat næringsliv og finans. Nå innleder de et nytt samarbeid med ORdigiNAL, Europas ledende distributør og leverandør av talegjenkjenningsløsninger fra Nuance.

– Vi har lang og veldig god erfaring med å jobbe med Max Manus, og det blir veldig spennende å bidra enda mer til utvikling og effektivitet i Norden gjennom vårt nye samarbeid. Sammen kan vi bidra med unik kunnskap som skaper verdi hele veien fra levering, utvikling til teknisk støtte, slik at flere kan jobbe smartere i fremtiden, sier Jordy Onrust, administrerende direktør i ORdigiNAL.

 

– Sjelden har vår felles velferd blitt påvirket i et så raskt tempo som denne våren. Sammen med ORdigiNAL kan vi nå hjelpe offentlig sektor på digitaliseringsreisen på den beste måten. Vi kan nå utvide våre talegjenkjenningsløsninger til flere markeder. Det som føles veldig bra er at vi sammen kan frigjøre tid til mer verdiskapende sysselsetting enn ren dokumentasjon, avslutter Henric Carlsson.


Conscriptor/Max Manus:

Det nye nordiske konsernet har i dag ca. 230 ansatte i Sverige, Norge og Danmark. Gjennom ny teknologi og ved bruk av digitale løsninger effektiviseres dokumentasjonsprosessen til en lavere kostnad med mål om å frigjøre verdiskapende tid til blant annen helse og omsorg og innen offentlig forvaltning.

 

ORdigiNAL:

ORdigiNAL har over 20 års erfaring og kunnskap innen talegjenkjenning til bruk for å dokumentere arbeidsflyt og arbeidsprosesser. Talegjenkjenning benyttes ofte for å håndtere dokumentasjonsflyten mer effektivt innen blant annet jus, finans og innen helse og omsorgssektoren, forvaltning, opplæring og privat næringsliv.

 

 

Pressemelding: Verdane investerer i Max Manus og Conscriptor og danner nytt konsern som skal frigjøre tid til pasientomsorg i Norden

Verdane investerer i Max Manus og Conscriptor og danner nytt konsern som skal frigjøre tid til pasientomsorg i Norden

OSLO – Det nordeuropeiske vekstselskapet Verdane investerer i norske Max Manus og svenske Conscriptor – markedsledere innen transkribering og talegjenkjenning for helse- og omsorgssektoren i henholdsvis Norge og Danmark, og Sverige. Konsernet vil ha en omsetning på 250 millioner kroner og et mål om å frigjøre mer tid til pasientomsorg gjennom bruk av digitale løsninger for administrasjon og dokumentasjon.

– Den nordiske helse- og omsorgssektoren har et effektiviseringspotensial, og vi tror at administrasjon og prosesser i økende grad kommer til å digitaliseres. Vi mener Max Manus og Conscriptor har kunnskap og løsninger innen dokumentasjon og transkribering som vil bidra til grunnleggende forandringer av administrative prosesser i helsevesenet. Løsningene vil samtidig frigjøre tid til pasientomsorg for leger og øvrig helsepersonell, og gjøre hverdagen deres enklere, sier Bjarne Lie, Managing Partner i Verdane.

Max Manus er Skandinavias ledende leverandør av talegjenkjenning- og dikteringsløsninger til privat og offentlig sektor. Selskapets produkter benyttes i dag av over 10 000 leger i hele Norden. Selskapet ble etablert i 1946 av den norske motstandsmannen Max Manus.

– Spredningen av COVID-19 har ført til stor belastning for helsevesenet i alle de nordiske landene. Effektive, digitale løsninger som de vi tilbyr, bidrar til å øke kapasiteten i helsevesenet og dermed også evnen til å håndtere krisesituasjoner. Vi ser store muligheter for å hjelpe helsevesenet i å frigjøre kapasitet, og samtidig avlaste helsepersonell som er svært presset på tid også i mer normale omstendigheter enn det vi opplever nå, sier Martin Elster, adm. direktør i Max Manus.

Conscriptor er Sveriges ledende leverandør av tjenester for journaldokumentasjon og dikteringsløsninger til sykehus og helsestasjoner. Conscriptor står blant annet bak Europas mest populære dikterings-app for helsetjenesten, MedSpeech.

– Vi skal bli best i Norden på å frigjøre tid til pasientomsorg. Bare 30 prosent av helsearbeideres tid går i dag med til direkte oppfølging av pasienter, og spørsmålet om pasienttid er høyt oppe på agendaen blant helsepersonell, byråkrater og politikere. Vår ambisjon er å fordoble pasienttiden fra dagens nivåer med våre transkriberings- og taleteknologiløsninger. Helt konkret handler det om å digitalisere og ta i bruk AI-teknologi for å avlaste og frigjøre tid til pasientomsorg, sier Henric Carlsson, adm. direktør i Conscriptor.

Conscriptor og Max Manus blir en del av Verdanes programvareportefølje bestående av over 20 andre selskaper, blant annet Freespee, HappyOrNot, Hive Streaming, Talentech og Scanmarket.

###

Om Conscriptor

Conscriptor er Sveriges største leverandør av journaldokumentasjonstjenester og dikteringsløsninger for sykehus og helsestasjoner, og har som visjon å frigjøre mer tid for pasientomsorg gjennom bruk av digitale løsninger for administrasjon og dokumentasjon i helsevesenet. Conscriptor ble etablert i 2006 på Orust i Sverige og har i dag over 200 ansatte. Conscriptor står blant annet bak Europas mest populære dikterings-app for helsetjenesten, MedSpeech, og håndterer i dag om lag 10% av all journaldokumentasjon i Sverige. www.conscriptor.no

Om Max Manus

Max Manus er et norsk teknologiselskap spesialisert på kommunikasjons- og teknologiløsninger til helse- og omsorgssektoren. Selskapet ble etablert i 1946 i Oslo av den norske motstandsmannen Max Manus, og er i dag Skandinavias ledende leverandør av talegjenkjennings- og dikteringsløsninger for sykehus, primærhelsetjenesten, kommuner og offentlig sektor. Selskapet er tilstede i Danmark, Norge og Sverige, og har over 50 ansatte fordelt på sine kontorer i Oslo, Århus, København og Gøteborg. Max Manus sine løsninger benyttes i dag av over 10 000 leger. www.maxmanus.no

Om Verdane

Verdane er en spesialisert vekstinvestor som går sammen med ambisiøse, nordeuropeiske, teknologibaserte selskaper og hjelper dem å vokse internasjonalt. Verdanes visjon er å være Nord-Europas fremste vekstpartner. Verdane var i 2003 den første vekstinvestoren i Nord-Europa som investerte i porteføljer av selskaper, og lanserte en kompletterende fondsstrategi for investeringer i enkeltselskaper i 2018. Med totalt over 17 milliarder kroner i kommittert kapital har Verdanes åtte fond investert i over 120 selskaper i vekstsektorer, inkludert høyteknologisk industri, netthandel, programvare, energi- og ressurseffektivitet og finansielle tjenester. Verdane har over 50 ansatte og kontorer i Berlin, København, Helsinki, London, Oslo og Stockholm. www.verdane.com

Kontakt

Henric Carlsson
Administrerende direktør, Conscriptor
henric.carlsson@conscriptor.se
+46 73 029 99 09

Martin Elster
Administrerende direktør,
Max Manus
martin.elster@maxmanus.com
+47 91 55 67 83

Jakob Tolleryd
Partner,
Verdane
jakob.tolleryd@verdane.com
+46 70 964 23 80

 

Talegjenkjenning vs. skrive selv

Teknologien går raskt fremover og med talegjenkjenning skriver vi nå 3-4 ganger raskere med stemmen enn med tastatur. Vi satte vår raskeste på tastatur opp mot talegjenkjenning. Se hvordan det gikk.

Mobil talegjenkjenning også for helse

Dokumentèr på din mobile enhet, under eller rett etter pasientkonsultasjon. Med mobil talegjenkjenning fra Max Manus kan du med et-klikk opptak diktere tekst rett inn i pasientjournalen via mobilen. Dette gir deg mer tid til pasienten, bedre og mer detaljert dokumentasjon, og sikker og enkel dokumentasjon på alle mobilene enheter. Se vår Line Adde fortelle om mulighetene, her med eksempler fra DIPS.

Ikke la de gamle mikrofonene ødelegge for god talegjenkjenning. Lever de inn når du oppgraderer så gir vi deg penger i pant.

For bedre og mer presis talegjenkjenning anbefaler vi  alle våre kunder å oppgradere til SpeechMike Premium Touch.

Ikke la de gamle mikrofonene ødelegge for god talegjenkjenning. Lever de inn og få penger i pant.

Hvilken betydning har Språkbanken for norsk språk i teknologiutviklingen?

Språkbanken er en viktig ressurs for fremtiden til det norske språket og utvikling av gode taleteknologiløsninger på norsk. Vi i Max Manus AS har hatt svært god nytte av taledatabasene i Språkbanken under utviklingen av den norske talegjenkjenningsløsningen Tuva. Her har vi laget bred støtte for dialektuttale, samt både bokmål og nynorsk skriftspråk. En videre satsning på å samle nye oppdaterte databaser av god kvalitet, samt et større fokus på vedlikehold og tilgjengeliggjøring av disse vil være av stor verdi – ikke bare for teknologigigantene, men også for mindre utviklermiljøer som ønsker å lage gode løsninger på norsk.

Nrk har skrevet om saken her:
Staten har brukt 72 mill. på norsk språkdatabase: – Tjener ikke formålet

Og snakket om det i Dagnytt18. (3.12.2018 ca 18.50) Her kan du høre Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og Teknologidirektør Shahzad Rana i Microsoft Norge . Han er medlem av Språkutvalget som har lagt frem rapporten Språk i Norge – Kultur og infrastruktur

Språkrådets rapport om Språk i Norge – kultur og infrastruktur

 

 

Selvskrivende diktafon kuttet skrivekøen

Mangelen på medisinske sekretærer ved Skånes Universitetssykehus fikk reumatologisk avdeling til å gi den selvskrivende diktafonen en ny sjanse. På åtte måneder har antallet uskrevne diktater blitt halvert. fra 3500 til 1500. Forklaringen er at klinikken siden mai har tatt i bruk talegjenkjenning. Les artikkelen fra Dagens Medicin.

 

Talegjenkjenning i DIPS Arena

Flere er av den oppfatning av at man mister noen av godene med å bruke talegjenkjenning i skjemabaserte journalsystemer, som f.eks. DIPS Arena. Mange fikk seg derfor en aha-opplevelse da Jacques viste hvilke muligheter dette gir. Konklusjonen er enkel: Fremtiden er stemmen!

Max Manus AS signerer nasjonal avtale for talegjenkjenning i Norge

Max Manus AS har i dag signert en historisk nasjonal avtale for talegjenkjenning med alle de fire regionale helseforetakene i Norge. Avtalen vil dekke alle fagområder i spesialisthelsetjenesten med unntak av radiologi. Dette betyr at de nyeste løsningene for talegjenkjenning fremover gjøres tilgjengelig for alle som ønsker å bruke talegjenkjenning hos sykehusene.

Max Manus er utrolig stolte over å ha fått avtalen med alle fire regionale helseforetakene, og gleder oss nå til sammen med sykehusene å jobbe videre for å bredde talegjenkjenning til alle de som ønsker å benytte seg av tilbudet. Allerede i dag bruker mer enn 6 000 leger talegjenkjenning fra Max Manus integrert i journalsystemer som DIPS, Cerner DocuLive, og andre. Gjennom denne avtalen blir nyeste generasjons talegjenkjenning med vesentlige forbedringer tilgjengelig, også for de sykehus som i dag ikke har talegjenkjenning. Den åpner også opp for at en rekke nye typer brukere (psykiatri, sykepleiere, patologi, jordmødre, ergoterapeuter m.fl.) kan få hjelp av talegjenkjenning til å holde pasientjournalen oppdatert med tidstro opplysninger. Dette vil minske skrivekøer for sykehusene, bedre kommunikasjon mellom legene og spare klinikertid ved dokumentasjon av pasientopplysninger.

Avtalen inkluderer nyeste versjon som gjør det mye enklere å komme i gang og har vesentlige forbedringer i talegjenkjenningskvalitet, og inneholder blant annet følgende:

  • Full støtte for strukturert talegjenkjenning, som f.eks. DIPS Arena
  • Interaktiv e-læring og Assistert Profiltrening
  • Business Intelligence-modul med avansert statistikk
  • Støtte for talegjenkjenning og stemmestyring også utenfor pasientjournalen

Trendene for bruk av talegjenkjenning i Europa og USA peker i svært positiv retning hvor man ser en økende bruk av investering i talegjenkjenningsteknologi. Spesielt har innføringen av strukturert pasientjournal gjort at talegjenkjenning blir mer aktuelt. Max Manus Gruppen er svært glade for at det nå er etablert en nasjonal avtale for talegjenkjenning i Norge som gjør det mulig for kundene å benytte denne løsningen.

Lurer du på noe om denne avtalen?
Ta kontakt med salgssjef Jacques Svarverud på telefon 414 73 754 eller e-post jacques.svarverud@maxmanus.com

Vitalis 2016, med gjesteinnlegg fra OUS om talegjenkjenning

Max Manus deltok på helsekonferansen Vitalis 5.-7. april for sjette året på rad. Vitalis arrangeres i Gøteborg, og er en av Nordens viktigste eHelse-konferanser og tiltrekker seg deltakere, utstillere og besøkende fra hele Skandinavia, samt en rekke internasjonale IT-leverandører og anerkjente foredragsholdere.

Vi hadde svært godt besøk på vår utstillingsstand der vi viste våre siste produkter for talegjenkjenning og digital diktering integrert i flere journalsystemer. Vi opplever en stor interesse i Sverige for talegjenkjenning, og vår dynamiske integrasjon i brukerflaten til Cerner Melior ble hyppig vist til stor begeistring hos publikum og interessante spørsmål om hvordan man best innfører talegjenkjenning i en sykehusorganisasjon.

Ekstra hyggelig var det at Oslo Universitetssykehus ved Magnus Weiby holdt et offisielt innlegg på Vitalis om deres positive erfaringer med bruk av talegjenkjenning de siste 8 årene. Foredraget ble mottatt med stor interesse fra svenske kunder og det er fint å se at våre kunder utveksler erfaringer på tvers av landegrensene.

Vi takker arrangementskomiteen, alle deltakere og partnere for et godt gjennomført arrangement, så sees vi igjen neste år!