Talegjenkjenning vs. skrive selv

Teknologien går raskt fremover og med talegjenkjenning skriver vi nå 3-4 ganger raskere med stemmen enn med tastatur. Vi satte vår raskeste på tastatur opp mot talegjenkjenning. Se hvordan det gikk.

Mobil talegjenkjenning også for helse

Dokumentèr på din mobile enhet, under eller rett etter pasientkonsultasjon. Med mobil talegjenkjenning fra Max Manus kan du med et-klikk opptak diktere tekst rett inn i pasientjournalen via mobilen. Dette gir deg mer tid til pasienten, bedre og mer detaljert dokumentasjon, og sikker og enkel dokumentasjon på alle mobilene enheter. Se vår Line Adde fortelle om mulighetene, her med eksempler fra DIPS.

Ikke la de gamle mikrofonene ødelegge for god talegjenkjenning. Lever de inn når du oppgraderer så gir vi deg penger i pant.

For bedre og mer presis talegjenkjenning anbefaler vi  alle våre kunder å oppgradere til SpeechMike Premium Touch.

Ikke la de gamle mikrofonene ødelegge for god talegjenkjenning. Lever de inn og få penger i pant.

Hvilken betydning har Språkbanken for norsk språk i teknologiutviklingen?

Språkbanken er en viktig ressurs for fremtiden til det norske språket og utvikling av gode taleteknologiløsninger på norsk. Vi i Max Manus AS har hatt svært god nytte av taledatabasene i Språkbanken under utviklingen av den norske talegjenkjenningsløsningen Tuva. Her har vi laget bred støtte for dialektuttale, samt både bokmål og nynorsk skriftspråk. En videre satsning på å samle nye oppdaterte databaser av god kvalitet, samt et større fokus på vedlikehold og tilgjengeliggjøring av disse vil være av stor verdi – ikke bare for teknologigigantene, men også for mindre utviklermiljøer som ønsker å lage gode løsninger på norsk.

Nrk har skrevet om saken her:
Staten har brukt 72 mill. på norsk språkdatabase: – Tjener ikke formålet

Og snakket om det i Dagnytt18. (3.12.2018 ca 18.50) Her kan du høre Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og Teknologidirektør Shahzad Rana i Microsoft Norge . Han er medlem av Språkutvalget som har lagt frem rapporten Språk i Norge – Kultur og infrastruktur

Språkrådets rapport om Språk i Norge – kultur og infrastruktur

 

 

Selvskrivende diktafon kuttet skrivekøen

Mangelen på medisinske sekretærer ved Skånes Universitetssykehus fikk reumatologisk avdeling til å gi den selvskrivende diktafonen en ny sjanse. På åtte måneder har antallet uskrevne diktater blitt halvert. fra 3500 til 1500. Forklaringen er at klinikken siden mai har tatt i bruk talegjenkjenning. Les artikkelen fra Dagens Medicin.

 

Talegjenkjenning i DIPS Arena

Flere er av den oppfatning av at man mister noen av godene med å bruke talegjenkjenning i skjemabaserte journalsystemer, som f.eks. DIPS Arena. Mange fikk seg derfor en aha-opplevelse da Jacques viste hvilke muligheter dette gir. Konklusjonen er enkel: Fremtiden er stemmen!

Max Manus AS signerer nasjonal avtale for talegjenkjenning i Norge

Max Manus AS har i dag signert en historisk nasjonal avtale for talegjenkjenning med alle de fire regionale helseforetakene i Norge. Avtalen vil dekke alle fagområder i spesialisthelsetjenesten med unntak av radiologi. Dette betyr at de nyeste løsningene for talegjenkjenning fremover gjøres tilgjengelig for alle som ønsker å bruke talegjenkjenning hos sykehusene.

Max Manus er utrolig stolte over å ha fått avtalen med alle fire regionale helseforetakene, og gleder oss nå til sammen med sykehusene å jobbe videre for å bredde talegjenkjenning til alle de som ønsker å benytte seg av tilbudet. Allerede i dag bruker mer enn 6 000 leger talegjenkjenning fra Max Manus integrert i journalsystemer som DIPS, Cerner DocuLive, og andre. Gjennom denne avtalen blir nyeste generasjons talegjenkjenning med vesentlige forbedringer tilgjengelig, også for de sykehus som i dag ikke har talegjenkjenning. Den åpner også opp for at en rekke nye typer brukere (psykiatri, sykepleiere, patologi, jordmødre, ergoterapeuter m.fl.) kan få hjelp av talegjenkjenning til å holde pasientjournalen oppdatert med tidstro opplysninger. Dette vil minske skrivekøer for sykehusene, bedre kommunikasjon mellom legene og spare klinikertid ved dokumentasjon av pasientopplysninger.

Avtalen inkluderer nyeste versjon som gjør det mye enklere å komme i gang og har vesentlige forbedringer i talegjenkjenningskvalitet, og inneholder blant annet følgende:

  • Full støtte for strukturert talegjenkjenning, som f.eks. DIPS Arena
  • Interaktiv e-læring og Assistert Profiltrening
  • Business Intelligence-modul med avansert statistikk
  • Støtte for talegjenkjenning og stemmestyring også utenfor pasientjournalen

Trendene for bruk av talegjenkjenning i Europa og USA peker i svært positiv retning hvor man ser en økende bruk av investering i talegjenkjenningsteknologi. Spesielt har innføringen av strukturert pasientjournal gjort at talegjenkjenning blir mer aktuelt. Max Manus Gruppen er svært glade for at det nå er etablert en nasjonal avtale for talegjenkjenning i Norge som gjør det mulig for kundene å benytte denne løsningen.

Lurer du på noe om denne avtalen?
Ta kontakt med salgssjef Jacques Svarverud på telefon 414 73 754 eller e-post jacques.svarverud@maxmanus.com

Vitalis 2016, med gjesteinnlegg fra OUS om talegjenkjenning

Max Manus deltok på helsekonferansen Vitalis 5.-7. april for sjette året på rad. Vitalis arrangeres i Gøteborg, og er en av Nordens viktigste eHelse-konferanser og tiltrekker seg deltakere, utstillere og besøkende fra hele Skandinavia, samt en rekke internasjonale IT-leverandører og anerkjente foredragsholdere.

Vi hadde svært godt besøk på vår utstillingsstand der vi viste våre siste produkter for talegjenkjenning og digital diktering integrert i flere journalsystemer. Vi opplever en stor interesse i Sverige for talegjenkjenning, og vår dynamiske integrasjon i brukerflaten til Cerner Melior ble hyppig vist til stor begeistring hos publikum og interessante spørsmål om hvordan man best innfører talegjenkjenning i en sykehusorganisasjon.

Ekstra hyggelig var det at Oslo Universitetssykehus ved Magnus Weiby holdt et offisielt innlegg på Vitalis om deres positive erfaringer med bruk av talegjenkjenning de siste 8 årene. Foredraget ble mottatt med stor interesse fra svenske kunder og det er fint å se at våre kunder utveksler erfaringer på tvers av landegrensene.

Vi takker arrangementskomiteen, alle deltakere og partnere for et godt gjennomført arrangement, så sees vi igjen neste år!

Talegjenkjenning integrert i CSAM Partus

Max Manus Gruppen jobber i disse dager med integrasjonsarbeid av talegjenkjenning i CSAM Partus fødejournal for leveranser Helse Sør-Øst (HSØ).

Avtalen er inngått med Sykehuspartner på vegne av interesserte helseforetak i HSØ som ønsket talegjenkjenning tett integrert i fødejournalen for sine klinikere.

Vi er veldig tilfredse med at vi snarlig har på plass en integrasjon i Partus, og ser frem til å kunne tilby løsningen i markedet fremover. Estimert ferdigstillelse av integrasjonen er juni/juli sammen med CSAM sin seneste versjon av Partus.