Hvilken betydning har Språkbanken for norsk språk i teknologiutviklingen?

Språkbanken er en viktig ressurs for fremtiden til det norske språket og utvikling av gode taleteknologiløsninger på norsk. Vi i Max Manus AS har hatt svært god nytte av taledatabasene i Språkbanken under utviklingen av den norske talegjenkjenningsløsningen Tuva. Her har vi laget bred støtte for dialektuttale, samt både bokmål og nynorsk skriftspråk. En videre satsning på å samle nye oppdaterte databaser av god kvalitet, samt et større fokus på vedlikehold og tilgjengeliggjøring av disse vil være av stor verdi – ikke bare for teknologigigantene, men også for mindre utviklermiljøer som ønsker å lage gode løsninger på norsk.

Nrk har skrevet om saken her:
Staten har brukt 72 mill. på norsk språkdatabase: – Tjener ikke formålet

Og snakket om det i Dagnytt18. (3.12.2018 ca 18.50) Her kan du høre Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og Teknologidirektør Shahzad Rana i Microsoft Norge . Han er medlem av Språkutvalget som har lagt frem rapporten Språk i Norge – Kultur og infrastruktur

Språkrådets rapport om Språk i Norge – kultur og infrastruktur