Produkter

62 62 hide

Produkter

Max Manus tilbyr et bredt utvalg av produkter og løsninger innen talegjenkjenning, digital diktering samt verktøy for administrasjon og ledelse. Våre produkter er kategorisert i ulike produktkategorier, som er definert ut fra hvilke behov de løser.

  • Talegjenkjenningsprodukter: Brukes for å opprette notater med talegjenkjenning, talenavigasjon osv
  • Digitale Dikteringsprodukter: Brukes for å opprette digital dikteringsnotater og avskrivning
  • Verktøy for administrasjon og ledelse: Administration, vedlikehold og statistikk