Status fra utviklingsarbeidet for talegjenkjenning på norsk

Max Manus AS er nå ferdig med første fase av utviklingsprosjektet for talegjenkjenning på bokmål og nynorsk etter oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Et av hovedformålene i prosjektet er å hjelpe personer med funksjonsnedsettelse eller personer med midlertidige belastningsskader tilbake i jobb. Løsningen skal muliggjøre bruk av talegjenkjenning i daglig arbeid i Windows-applikasjoner for de som ikke kan bruke tastatur på en konvensjonell måte. Prosjektet jobber tett med relevante brukergrupper for å sikre at løsningen tilpasses ulike brukerbehov, blant annet har vi etablert referansegrupper som brukes aktivt som sparringspartnere og vi arrangerer brukerundersøkelser for å få innspill og prioriteringer til løsningen utover de formelle kravene i prosjektet.

Løsningen som utvikles har et stort potensiale som et rent effektivitetsøkende verktøy for å skrive ved hjelp av stemmen, også for brukere uten utvidede behov. Man skriver i snitt 4-5 ganger hurtigere med stemmen enn med tastatur, dette viser erfaringer både fra våre løsninger innen helsevesenet i Skandinavia og fra talegjenkjenningssystemer på andre språk. Her er det store gevinster å hente på å produsere tekster hurtig i f.eks. Outlook, Word etc., og vi har allerede fått stor interesse fra en rekke kunder og bedrifter som er interessert i å se på talegjenkjenning som verktøy til å skrive hurtig i jobb-sammenheng.

Vårt nye produkt skal videreutvikles fra vår eksisterende programvare for talegjenkjenning, som i dag leveres til helsevesenet. For å tilpasse talegjenkjenning til dagligtale jobber vi nå med å samle inn tilstrekkelig med tekstmateriale fra dagligtale for å dekke hele det norske språk. Mye av dette er allerede hentet inn fra Språkbanken, og vi jobber nå med innhenting av store mengder relevante tekstdata fra andre relevante kilder.

Sitter du med store mengder tekst som du mener kan være relevant for løsningen som utvikles, og som du er villig til å dele? Ta kontakt her:  Dataene behandles konfidensielt og kan anonymiseres før vi bruker det i videre utvikling av løsningen.

Utviklingsperioden varer frem til utgangen av 2016 der løsningen også skal gjennom en rekke alfa-tester med ulike brukergrupper. Vi regner med å bruke første halvdel av 2017 til beta-tester av løsningen sammen med konkrete brukergrupper før produktet lanseres sommeren 2017. I beta-testperioden vil det fokuseres både på verifisering og uttesting av brukervennlighet og uttesting av selve gjenkjenningen ut fra ulike brukerbehov.

Max Manus samarbeider i prosjektet med den norske talesyntese-leverandøren Lingit AS som underleverandør av talesyntese for bokmål og nynorsk.

Vi gleder oss stort til resten av prosjektet og ser frem til at vi kan tilby et godt verktøy for talegjenkjenning for norsk også utenfor helsevesenet. 

Er du interessert i å vite mer om løsningen? Ta kontakt med Jacques Svarverud på jacques.svarverud@maxmanus.com