Løsninger

1042 1049 hide

Privatpraktiserende leger

Max Manus leverer talegjenkjennings- og digitaldikteringsløsninger til privatpraktiserende leger i Norge.

Talegjenkjenning
Talegjenkjenning konverterer tale til tekst automatisk og i sanntid. Med vår talegjenkjenningsløsning vil du se at dokumentet ditt fylles med tekst mens du snakker. Systemet lærer automatisk akkurat din stemme, din dialekt og din måte å snakke på. Les mer om talegjenkjenning her.

Digital Diktering
Digital dikteringsløsninger fra Max Manus sikrer effektive arbeidsprosesser med bedre lydkvalitet, økt kvalitetssikring, raskere og mer effektiv diktatforløp samt bedre dokumentsikkerhet. Digital diktering samler alle trådene et sted og gjør arbeidet med avskrivning både mer effektivt og lettere tilgengelig for sekretæren. Les mer om digital diktering  her.