70 år i kommunikasjon

Henvisninger fra boken "70 år i kommunikasjon"

 

Forstørrede fotoer av skrivemaskinen - side 149
«Skrivemaskinen fanget min spesielle interesse, og da særlig den elektriske. Den bestod av en rekke mekaniske mellomledd fra tasten til selve typearmen, den som setter bokstavavtrykket på papiret. Jeg fikk det for meg at dette måtte jeg kunne forenkle og forbedre». Her vises forstørrede bilder av verdens første patenterte elektromekaniske skrivemaskinprinsipp, som vi utviklet i begynnelsen av 1960 årene.

 

Film om M100 fra 1973. Statens Vattenfall Sverige - side 183
I denne fargefilmen, presenterer jeg M100 intercom-anlegget som dekket hele Vattenfalls hovedkontor i Stockholm.
Link til filmen  

Fravær-meldetjeneste. Demonstrasjon av Jon Berntzen, Max Manus Norge - side 195
I denne fargefilmen presenterer Jon Berntzen, Max Manus Norge, tjenesten «fravær-meldetjeneste», til kunden Det Norske Møbelsenter. Våre egenutviklede M100 og Cemax intercom-anlegg, som ble produsert av Philips, var mikroprosessorstyrte. Lagringskapasitet ved hjelp av «CVSD Deltamodulasjon» gjorde det i siste halvdel av 70 årene mulig å utstyre disse med en tale-prosessor, blant annet til bruk i den unike spesialtjenesten «fravær-meldetjeneste». Det to ganske mange år før noen av våre konkurrenter kunne oppvise noe lignende.
Link til filmen

«På vei ut i verden» Radioprogram om M100 fra 1968 - side 196
Programleder Asbjørn Larsen innledet programmet, som ble laget på Philips fabrikker i Oslo, som følger:
«Vi skal nå høre historien om M100, et produkt som kan tjene som et illustrerende eksempel på hva det koster av penger og viden å få frem et produkt i dag, fra det famlende ide-stadiet og frem til den bevisste salgsvirksomhet som bringer varen ut i verden».
Hør programmet her:

 

Lanseringen av M100, 3 sept. 1968 - side 203
Dessverre er denne sort hvitt filmen uten lyd, men jeg velger allikevel å ta den med. Industriminister Sverre Walter Rostoft, som var tilstede, karakteriserte begivenheten treffende, ved å si at det er befriende for en industriminister på denne måten å få bevis for at Norge også har hodene til det landet har vilje til. Han understreket for øvrig sterkt betydningen av at et slikt produkt blir produsert på verdensbasis i Norge.
NRK TV presenterte begivenheten i nærmere fem minutter i kveldsnyhetene.
Link til filmen  

Referanseliste M100 fra 1968 til 1979 - side 249
Denne referanselisten på 28 A4 sider omhandler kun leveranser av intercom-anlegg til norske kunder, totalt 2749, i den omtalte periode. I store tall ble det solgt, installert og overlevert minst ett Philips intercom-anlegg hver arbeidsdag. Vi fortsatte med salget av Philips intercom i samme takt, helt frem til den økonomiske krisen startet høsten 1987. 

Nyhetsbrev: Innholdet av 5 utgaver av «Manus», fra 1973 til 1975 - side 298
Her kan man lese innholdet av 5 utgaver av nyhetsbrevet «Manus», antagelig det mest ryddige nyhetsbrev som ble utgitt av Max Manus i Norge. Det kom månedlig og var på seks sider.

 

Konkurranse mellom tale-gjenkjenning og vanlig diktering fra 2014 - side 414
Denne videoen, som er noen år gammel, er fra et forum hvor vi samlet brukere fra alle sykehusene. Der ble det blant annet, for moro skyld, lavet en konkurranse mellom talegjenkjenning og den raskeste sekretæren på Ullevål sykehus.
For dem som ikke riktig har forståelse for hva talegjenkjenning innebærer, er det verdt en titt.
Link til videoen  

Radioannonse og kassetter fra 80 årene - side 455
Her kan man lytte til en av våre radioannonser fra 80 årene. Den er laget som en samtale mellom en potensiell kunde, og meg som leverandør av Philips intercom.
Lyt her:

 

Markedsføring via minikassetter fra første halvdel av 80 årene - side 456
Et alternativ til radioreklame var å sende ut minikassetter med et ønsket markedsførings-budskap. Man kan her høre 2 lydfiler. De er begge markedsorientert. I den første kan du også høre Max. Den andre er en sang basert på en Beatles melodi.
Lyt her: