I lys av COVID-19 pandemien og den pågående situasjonen i Norge, Danmark og Sverige, ønsker vi å informere om hvilke tiltak vi gjør for å sikre kontinuiteten i våre leveranser og for å sikre fortsatt support til våre kunder.

Max Manus overvåker og følger informasjon fra relevante myndigheter. Vi har fra torsdag 12. mars anbefalt våre ansatte om å gjennomføre oppgavene sine fra hjemmekontor.

Våre ansatte vil fortsette å arbeide hjemmefra og vil ikke delta i fysiske møter med kunder eller partnere så lenge denne anbefalingen/instruksen foreligger fra de relevante myndigheter.

Vår IT infrastruktur er fullt utstyrt til å støtte at vi utfører våre oppgaver uansett hvor våre ansatte befinner seg. Bortsett fra muligheten til å holde fysiske møter vil vi fortsette å supportere våre kunder og partnere i henhold til eksisterende avtaler og med de vanlige servicenivå. Vi kan nås gjennom alle de vanlige kommunikasjonskanaler.

Vi har en klar forventning om at vi kommer til å kunne fortsette å supportere våre kunder selv i tilfeller av sykdom blant våre ansatte. Vi arbeider etter prinsipper om kunnskapsdeling under vanlige forhold som sikrer at det alltid er flere som kjenner til det nødvendige for å opprettholde drift og support. Vi vil også i de kommende dager og uker arbeide videre på tiltak for å håndtere denne type situasjon.

Ved spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt deres vanlige kontakter i Max Manus. Du finner informasjon om våre ansatte her