Tastenes tid kan være forbi.

 I Norge vil Max Manus lede oss inn i talegjenkjenningens æra. Vil skriving noen gang bli det samme igjen? Spør Morgenbladet seg og forteller om talegjenkjenningens historie over 6 sider i sin teknologidel.

Les artikkelen på Morgenbladets sider  her:  

For å høre å høre mer om talegjenkjennelseteknologi, ikke nøl med å ta kontakt med oss

Faksimile fra Morgenbladet 09. desember 2016

Punktum for tastaturet s2og3

  

Punktum for tastaturet s6og7

  

Punktum for tastaturet s4og5
Morgenbladet forside 20161209